DOMAĆINSKO POSLOVANJE U 2020.GODINI SUFICIT 131,4 MILIONA DINARA

528

Na 17. sednici Opštinskog veća jednoglasno je usvojen Nacrt Odluke o završnom računu budžeta opštine Kladovo za 2020. godinu. Kako je rečeno u prethodnoj godini ostvareni tekući prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iznosili su 795.989.000 dinara i realizovani su sa 80,36 odsto od plana koji je bio 922,3  miliona dinara.

S obzirom da su u 2020. godini tekući rashodi i izdaci bili 664.559.000 dinara odnosno 72 odsto od plana razlika između ukupnih primanja i izdataka je suficit od 131.430.000 dinara.

Pozitivno mišljenje na završni račun budžeta opštine Kladovo za 2020. godinu dala je nadležna eksterna revizija, istakla je Andrijana Antić rukovodilac budžeta opštine Kladovo i dodala da je važno naglasiti da su opšti prihodi i primanja iz budžeta u prošloj godini realizovani sa 92,38 odsto. Podršku većnika dobio je i predlog Odluke o izmeni plana javne nabavke čija će realizacija doprineti završetku radova u ovoj godini na izgradnji sistema za vodosnabdevanje meštana u naselju Podvrška.

Većnici su dali saglasnost na dopunu Odluke o dodeli isključivog prava JP“Komunalac“ za obavljanje poslova koji se odnose na regulaciju vodotokva drugog reda. Reč je o uslugama na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama. Zeleno svetlo dobio je i predlog Odluke Komisije za sprovođenje postupka za za dodelu sredstava iz budžeta  opštine Kladovo Udruženjima  građana. Za finansiranje aktivnosti 23 udruženja u ovoj godini opredeljeno je 3,7 od ukupno 4,2 miliona dinara. Kako se čulo finansijsku podršku dobili su projekti od javnog interesa u oblasti, poljoprivrede i ruralnog razvoja, zaštite životne sredine, socijalne i dečije zaštite koji se sprovode na teritoriji opštine Kladovo. Jednoglasno su usvojeni Izveštaji o radu u 2020. godini Opštinskog veća i predsednika opštine Kladovo.

Prethodni članakRADOVAN AREŽINA NARODNI POSLANIK
Naredni članakU MAJSKOJ AKCIJI PRIKUPLJENO 55 JEDINCA KRVI