PROMENJENI USLOVI ZA ODLAZAK ŽENA U PENZIJU

219

Žene će od Nove godine raditi dva meseca duže i za napuštanje radnog mesta će im biti neophodno 63,5 leta i najmanje 15 godina staža, dok će kod muškaraca i dalje važiti isti uslovi.

Pomeranje uslova za prevremeno napuštanje radnog mesta predviđeno je do 2024, kada će za ostvarivanje ove vrste prava za sve biti neophodno 60 godina starosti i 40 godina osiguranja. Zakon propisuje pomeranje starosnog uslova za žene sve do 2032. kada će oba pola biti izjednačena, 65 godina života i najmanje 15 osiguranja.

Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, od 1. januara muškarcima će biti potrebno 40 godina staža osiguranja i 60 leta, a damama isto staža, ali 59,5 godina. U ovom slučaju penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju, a maksimalno 20,4 procenta.

Obrazac za penziju građani mogu da dobiju u svakoj organizacionoj jedinici Fonda ili da odštampaju sa sajta Fonda iz menija Obrasci.

Foto Pixabay

Prethodni članakGORIVO POJEFTINILO
Naredni članakBESPLATNA PRAVNA POMOĆ U KLADOVSKOJ OPŠTINSKOJ UPRAVI