PRVA RATA POREZA NA IMOVINU DO 14.FEBRUARA

689

Rok za uplatu poreza na imovinu za građane, preduzetnike i pravna lica
za prvi kvartal ove godine je ističe u četvrtak 14. februara,
saopšteno je iz Sekretarijata za javne prihode. Porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime prvog kvartala za 2019. godinu jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal za 2018. godinu. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju
obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju. Za sve potrebne informacije poreski obveznici se mogu obratiti nadležnom opštinskom odeljenju Lokalne poreske administracije u kancelariji broj 30 u zgradi opštinske uprave u Kladovu.

Zabranjeno je kopirati i koristiti vesti i informacije sa sajta TVK bez dozvole urednika!

Prethodni članakSKUPŠTINSKO ZASEDANJE 19.FEBRUARA
Naredni članakPOČELI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI GRADSKE ZELENE PIJACE