AKCIJA TRETIRANJA PROTIV KRPELJA ZELENIH POVRŠINA U KLADOVU

96

U saradnji sa lokalnom samoupravom zaposleni u JP “Komunalac” u gradskom parku “Jezero” sproveli su tretiranje zelenih površina  protiv krpelja.

Akcija se nastavlja i narednih dana na parkovskim površinama pored škola, vrtića i zgrada za kolektivno stanovanje.