ASFALTIRAN NOVI MOST U GRABOVICI

124

U okviru obnove dela državnog puta prvog B reda Kladovo – Brza Palanka asfaltiran je novosagrađeni most u Grabovici dužine 15,5  i širine kolovoza 6 metara na kome su s obe strane pešačke staze.Zbog tih radova od 19. marta je izmenjen režim saobraćaja pa putnička vozila kao alternativni  pravac koriste lokalne ulice u Grabovici, dok se sva teretna vozila i autobusi
usmeravaju na putni pravac Negotin-Štubik-Klokočevac-Porečki most-Kladovo, podsećaju iz Javnog preduzeća “Putevi Srbije”. Plan je da se kompletni radovi na obnovi tog putnog pravca završe do 6. septembra ove godine.