BEZ KOREKCIJE CENA ZA KORIŠĆNJE JAVNIH POVRŠINA U 2020.GODINI

109

 

 

 

Na decembarskoj sednici Opštinskog veća u Kladovu jednoglasnu podršku dobio je predlog Odluke  o iznosu naknade za korišćenje javnih površina  opštine Kladovo u  2020. godini. Odlukom nisu predviđene korekcije cena u odnosu na ovogodišnje što znači da će i dogodine  za
korišćenje prostora na javnoj svojini  za poslovne i druge svrhe korisnik morati da izdvoji dnevno od  28 dinara po kvadratu u prvoj do 20 dinara u četvrtoj zoni. Cena za korišćenje javne površine zbog zauzetosti građevinskim materijalom u prvoj zoni je 100 dinara po kvadratu, dok je u četvrtoj 35 dinara. Dnevna naknada za prostor koji
se koristi za oglašavanje iznosi 60 dinara  po metru kvadratnom u prvoj, odnosno 20 dinara u četvrtoj zoni.