DRUGA RATA POREZA NA IMOVINU 15. MAJA

131

Rok za uplatu godišnjeg poreza na imovinu, za drugi kvartal ove godine, za fizička lica, preduzetnike i pravna lica, ističe 15. maja.

Obavezu plaćanja imaju svi vlasnici nekretnina bez obzira što nisu dobili Rešenja o zaduženju za 2020. godinu. Oni treba da uplate četvrtinu prošlogodišnjeg iznosa, a redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, podsećaju nadležni. Porez
na imovinu plaća se kvartalno, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara.