DRUGI KRUG LICITACIJE ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

179

Opštinsko veće u Kladovu raspisalo je Oglas za javnu licitaciju u drugom krugu za davanje u zakup i na korišćenje 1122 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u 23 katastarske opštine na teritoriji opštine Kladovo.

Zemljište se daje u zakup na 15 godina, pravo učešća imaju pravna i fizička lica čiji su posedi upisani u
Registar poljoprivrednih gazdinstava i da najmanje tri godine imaju aktivan status. Oglas je otvoren do 13. januara u 15 sati, obilazak parcela je četvrtog dok je javno nadmetanje  22. januara  po redosledu katastarskih opština koji je utvrdila Opštinska uprava. Javno nadmetanje se sprovodi prikupljanjem pismenih ponuda, novina je da se
prijave sprovode kroz aplikaciju koja se nalazi na sajtu Ministarstva poljoprivrede u opciji Uprava za poljoprivredno zemljište.