DVE MILIJARDE DINARA ZA REHABILITACIJU SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

110

U okviru rehabilitacije saobraćajne infrastrukture u opštini Kladovo
zaposleni u preduzeću za puteve “Štrabag” asfaltirali su prvih 8 kilometara državnog puta drugog A reda Kladovo-Milutinovac kroz Donji Ključ. Ukupna vrednost radova je 67,6 miliona dinara. Sanacija  puta završena je do ulaska u Veliku Vrbicu pa će kako se planira radovi na obnovi deonice do Milutinovca ukupne dužine 21 kilometara  biti
nastavljeni sledeće godine nakon izgradnje kanalizacione mreže u selima Velika Vrbica, Rtkovo, Korbovo i u delu Milutinovca. U finišu građevinske sezone  asfaltirano je 2500 metara dela pristpunog puta koji Veliku Kamenicu povezuje sa državnom saobraćajnicom  prvog B reda
Kladovo -Negotin, na kojoj su s obe strane kolovoza završeni  radovi na uređenju bankine širine po pola metra. Za tu namenu opredeljeno je 19,3 miliona dinara. Tokom leta u sektoru graničnog prelaza “Đerdap 1” JP “Putevi Srbije” zamenilo je habajući sloj na kolovozu  ukupne
dužine 850 metara. U okviru Projekta Rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja koji se finasira iz zajma Evropske investicione banke izvode se radovi na državnom putu prvog B reda broj 35 Kladovo Brza- Palanka ukupne dužine 23,3 kilometra. Vrednost investicije je 1,76 milijardi dinara, a plan je da se rehabilitacija tog putnog pravca završi do 6. septembra 2020. godine. Država sa 115,2 miliona dinara  finansira gradnju novog mosta kod Milutinovca  dužine 76, širine 13 metara sa dve pešačke staze, a ukoliko vremenski uslovi dozvole ta investicija biće završena do kraja kalendarske godine.