POPUST ZA STRUJU ENERGETSKI UGROŽENOM KUPCU

347

Grđani koji ispunjavaju uslove, od 19. decembra, mogu da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime dobijaju pravo na umanjenje računa za struju, gas ili toplotnu energiju. Tada stupa na snagu nova uredba kojom su unapređeni kriterijumi kako bi što više domaćinstava moglo da koristi olakšice.

Uslovi za sticanje ovog statusa su materijalni položaj, ukupan mesečni prihod domaćinstva i broj članova, imovno stanje, ostvareno pravo na novčanu socijalnu pomoć ili dečji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, kao i zdravstveno stanje člana domaćinstva.

Pravo na sticanje energetski ugroženog kupca imaju domaćinstva sa jednim članom sa ukupnim mesečnim primanjima do 21.074 dinara, domaćinstva sa dva člana sa primanjima do 33.402 dinara, a za svakog sledećeg člana domaćinstva ukupni mesečni prihodi koji se računaju kao kriterijum za sticanje statusa ugroženog potrošača se uvećavaju za 12.328 dinara. Ovo pravo prošireno je na primaoce uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica, a omogućeno je i da seosko domaćinstvo može steći status ugroženog kupca.

Energetski ugroženi kupac stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze za električnu energiju za jednočlano domaćinstvo do 120 kilovatčasova mesečno, za dvočlano i tročlano do 160 kilovatčasova, za četvoročlano i petočlano domaćinstvo do 200 kilovatčasova mesečno i za šestočlano i veće domaćinstvo do 250 kilovatčasova mesečno.

Kao i do sada, građani podnose zahtev odeljenju za socijalna pitanja u svojoj opštini ili gradu, prema mestu prebivališta, odnosno boravišta. Zahtev sadrži podatke o imenu i prezimenu, jedinstvenom matičnom broju, adresi prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva i članova njegovog domaćinstva.

Foto Pixabay

Prethodni članakU KLADOVU IZVEDENA PREDSTAVA „GOSPOĐA AJNŠTAJN“
Naredni članakPODSTICAJI ZAPOŠLJAVANJU