Evidencija nezaposlenih Kladovljana u novembru

119

Na evideniciji ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje u novembru je u Kladovu registrovano 1421 nezaposleno lice ili 4 više nego u prethodnom mesecu, podaci su Filijale Nacionalne službe Bor.

Od ukupnog broja onih koji traže posao više od polovine njih su nekvalifikovani radnici, 543 su sa srednjom stručnom spremom a 104 lica sa diplomom više škole ili fakulteta.