EVIDENCIJA NEZAPOSLENIH U KLADOVU

83

Na evideniciji Ispostave  Nacionalne službe za zapošljavanje u avgustu je u Kladovu registrovano 1429 nezaposlenih lica podaci su Filijale Nacionalne službe Bor.

Od ukupnog broja onih koji traže posao više od polovine ili  njih 730 su nestručna, odnosno lica koja nemaju kvalifikaciju. U opštini Kladovo bez posla je 757  žena, dok  radnu
knjižicu  kod poslodavca nemaju 582 srednjoškolaca sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme. Na evidenciji Ispostave u Kladovu su i 102 lica sa diplomom više škole i
fakulteta i 32 osobe sa invaliditetom.