EVIDENCIJA NEZAPOSLENIH U KLADOVU

175

U februaru ove godine  na evideniciji Ispostave  Nacionalne službe za
zapošljavanje u Kladovu registrovano je  1501 nezaposleno lica podaci su Filijale Nacionalne službe Bor. Od ukupnog broja onih koji traže posao više od polovine ili  njih 789  su nestručna, odnosno lica koja nemaju kvalifikaciju. Na evidenciji je  560 lica koja su starija od 50 godina dok je bez posla  776  žena. Radnu knjižicu  kod poslodavca nema 599 srednjoškolaca sa trećim  i četvrtim stepenom stručne spreme. Na evidenciji Ispostave u Kladovu je i 109 lice sa diplomom  fakulteta, ali i 42 osobe sa invaliditetom.