EVIDENCIJA NEZAPOSLENIH U OPŠTINI KLADOVO

137

Na evideniciji Ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje u Kladovu u aprilu ove godine registrovano je 1616 nezaposlenih osoba podaci su Filijale Nacionalne službe Bor.

Od ukupnog broja onih koji traže posao više od polovine njih odnosno 807 su nestručne osobe, bez kvalifikacije ih je 737 , dok je 70 polukvalifikovanih radnika. U opštini Kladovo bez posla je 839 žena, ali i  688 srednjoškolaca sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme, kao i 110 vlasnika diplome fakulteta i 29 osoba sa invaliditetom.