EVIDENCIJA NEZAPOSLENIH U OPŠTINI KLADOVO

680

U septembru  je  na evideniciji Ispostave  Nacionalne službe za zapošljavanje u Kladovu registrovano 1478 nezaposlenih lica podaci su
Filijale Nacionalne službe Bor. Od ukupnog broja onih koji traže posao više od polovine ili  njih 767  su nestručna, odnosno lica koja nemaju kvalifikaciju, dok je bez posla isto toliko  žena. Bez radne knjižice kod poslodavaca je 547  srednjoškolaca sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme. Na evidenciji Ispostave u Kladovu su i 104  lica sa
diplomom  fakulteta,  ali i 40 osoba sa invaliditetom.

Prethodni članakPREDSTAVLJENA KNJIGA „LEGENE,MITOVI I NARODNI OBIČAJI ĐERDAPA“
Naredni članakODRŽAN DAN POLJA KUKURUZA SEMENSKE KUĆE SINDŽENTA