GRADI SE NOVA ZGRADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

116

Na površini od 600 kvadrata u dvorištu Opštinske uprave u Kladovu se gradi se nova spratna zgrada u kojoj će u prizemlju biti kancelarije Centra za socijalni rad, a na spratu sala za sastanke u kojoj će se održavati sednice SO Kladovo, ali i drugi skupovi. Projektom je predviđeno i kompletno opremanje kancelarijskim nameštajem, tako da će korisnici usluga Centra za socijalni rad imati bolji ambijent od onog u staroj baraci koja je bila u funkciji bezmalo pola veka. Zbog radova Centar za socijalni rad izmešten je u zgradu u ulici Save Kovačevića broj 1 u prizemlju. Radove vredne 26,3 miliona dinara finansiraju Ministarstvo za rad i socijalnu politiku  i opština Kladovo. Rok za završetak posla ističe prvog juna definisano je Ugovorom.