GRADI SE NOVI TOPLOVOD DUŽINE 2027 METARA

148

U okviru realizacije projekta “Poboljšanje energetske efikasnosti” vrednog 498 miliona dinara uporedo sa gradnjom toplane na drvnu sečku u naselju “Pemci”  u toku je i izgradnja toplovodne i vrelovodne mreže predizolovanim cevima prečnika 150 i 300 milimatara ukupne dužine 2027 metara.

Investitor radova projekta koji sadrži montažu
toplovoda i rekonstrukciju toplana “Pemci” i Centar” u iznosu od 248 miliona dinara je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije.