IZ BUDŽETA ZA SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI 11,4 MILIONA DINARA

123

Za program subvencija u poljoprivredi u budžetu opštine Kladovo ove godine bilo je opredeljeno 12,7  miliona dinara, pristigllo je  249 zahteva  za realizaciju investicija u ruralnom razvoju i regres za prvo veštačko osemenjivanje krava.Od planiranih sredstava odobreno je 11.462.382 dinara za ukupno 193 podneta zahteva.

Zbog nedostatka sredstava odbijeno je 87 zahteva, 13  poljoprivrednih gazdinstava  je odustalo od  realizacije po podnetim zahtevima, dok je 8 odbijeno jer nisu ispunjavali uslove navedene u Konkursu koji je raspisan 4. septembra 2020. godine. Kroz različite mere, poljoprivrednici iz opštine Kladovo imali su mogućnost subvencionisanja brojnih ulaganja u razvoj poljoprivrednog gazdinstva
– od nabavke sistema za navodnjavanje, razvoja pčelarstva, do investiranja u poljoprivrednu opremu. Za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava odobrena su 123 od ukupno 213 zahteva u vrednosti od 9.465.760 dinara. Za meru investicija za unapređenje i
razvoj ruralne infrastrukture, odnosno za iskopavanje bunara od 20 podnetih, novac je odobren za 9 zahteva vrednosti 1,3 miliona dinara, dok je za meru ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti od 16 zahteva odobreno 9 ukupne vrednosti 399.956 dinara. Za meru
regres za prvo veštačko osemenjavanje krava podneta su 52 zahteva za 142 grla, a od planiranih 600.000 dinara  odobren je iznos od 284.000 dinara. Sa vlasnicima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava kojima su odobrene subvencije kroz Program podrške za
sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Kladovo u 2020. godini završava se potpisivanje Ugovora.