KLADOVSKI OSMACI REŠAVALI TEST IZ MATEMATIKE

146

Na završnom ispitu  test iz matematike rešavalo je 146 osmaka iz pet osmogodišnjih škola u opštini Kladovo. Oni su imali 20 potpuno nepoznatih zadataka,koje su rešavali 120 minuta.

Polaganje mature završava se u petak  za kada je zakazan opšti test u kome su zadaci iz pet predmeta, biologije, hemije, fizike ,istorije i geografije. Mada učenici ne mogu da “padnu” na maloj maturi, treba da imaju što više
poena, jer tako povećavaju šansu da upišu željenu školu, s obzirom da i ove godine  upisni prag  50 od mogućih 100 poena, važi  za gimnazije i četvorogodišnje profile.