KLADOVSKI OSMACI REŠAVALI TEST IZ SRPSKOG JEZIKA

99

Za novu generaciju Kladovskih osmaka testom  iz srpskog jezika počelo je polaganje završnog ispita. Na malu maturu izašalo je 116 učenik iz gradske  i troje osmaka iz OŠ „Svetozar Radić“ iz Tekije. Za rešavanje zadataka đaci su na raspolaganju imali dva sata. Testove su rešavala i 32 osmaka u školama u Brzoj Palanci, Korbovu i u Podvrškoj…