KLJUČKI RATARI PŠENICU SEJU NA OKO 1500 HEKTARA

143

U Opštini Kladovo završena je setva ozimog ječma, a u toku je setvena kampanja pšenice, plan je da se zaseje oko 1500 hektara, što je na prošlogodišnjem nivou.

Optimalan rok za setvu  traje do 25. oktobra, rekao je za našu televiziju Nikola Verbunkić domaćin iz Rtkova koji
hlebno žito seje na 170 hektara oranica i napomenuo da ove godine vremenske prilike ne idu na ruku setvi zbog kiše. U praksi setva žita traje ceo oktobar i novembar u zavisnosti od vremenskih prilika, a savet stručnjaka za ratarstvo  je da se koristi deklarisano seme umesto onog sa tavana jer je to u setvi pšenice investicija, a ne trošak. U Srbiji je poslednjih godina primećen porast upotrebe
nedeklarisanog semena pšenice koje umesto nekadašnjih 40 procenata sada iznosi 60 odsto od ukupno posejanih površina. Na Ključke oranice, poslednjih dana palo je više od 35 litara kiše po kvadratnom metru, što je sasvim dovoljno za kvalitetnu obradu zemljišta. S obzirom na to
da je u toku optimalni rok za setvu pšenice, pad temperature sprečiće brz gubitak vlage, što će obezbediti povoljne uslove za klijanje i ujednačeno nicanje hlebnog žita poruka je ratara.