KOMASACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA 5500 HEKTARA

150

U ovoj godini opština Kladovo planira da započne komasaciju zemljišta u ataru Donjeg Ključa. Plan je da se taj postupak sprovede na oko 5500 hektara u katastarskim opštinama Rtkovo, Korbovo,Velika Vrbica i u delovima katastarskih opština Mala Vrbica i Kostol. 

Komasacija je agrarna mera koju sprovodi država sa ciljem ukrupnjavanja pojedinačnih parcela vlasnika poljoprivrednog zemljišta, čime se postižu brojni pozitivni efekti. Usitnjeni posedi su problem poljoprivrednicima, ali i lokalnim samoupravama, pa se smatra da će komasacijom gradovi i opštine privući veće investicije u poljoprivredu navode iz Uprave za poljoprivredno zemljište.