KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA

103

Opština Kladovo raspisala je Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta za 2021. godinu za sufinansiranje programa udruženja građana. Za tu namenu  ove godine opredeljeno je  4,2 miliona dinara. Pravo učešća imaju udruženja građana registrovana na teritoriji opštine Kladovo sa programima od javnog interesa u oblasti, poljoprivrede i ruralnog razvoja, zaštite životne sredine, socijalne i dečije zaštite, razvoja kulture i informisanja i opštih usluga lokalne samouprave.
Projekat može trajati najmanje tri meseca, a najduže godinu dana i mora biti realizovan najkasnije do isteka tekuće budžetske godine. Konkurs je otvoran do 15. aprila