KONTROLA VODE SA JAVNIH ČESMI I IZVORA

779

Rezultati uzorkovanja vode Zaječarskog zavoda za javno zdravlje „Timok“ sa devet javnih česmi i izvora u opštini Kladovo  potvrdili su da je voda sa artetske česme u centru grada mikrobiološki ispravna, mada nije i fizičko- hemijski zbog povećane koncentracije amonijaka, ali može koristiti  za piće i pripremu hrane s obzirom da amonijak iz podzemnih voda  neće štetno uticati na zdravlje potrošača, navodi se u saopštenju za javnost koje je našoj redakciji dostavio nadležni opštinski inspektor za zažtitu životne sredine. Uzorkovanjem je potvrđeno da se isti rezultati  nalaza  odnose i  na vodu sa arterske česme  kod baraka u Kladovu . Voda je ispravna i može se koristiti za piće i pripremanje hrane sa kaptažnog izvora „Lolić“ u mesnoj zajednici Kostol i sa seoske česme ispod Čuke u naselju Podvrška. Rezultati analize kvaliteta potvrdili su da  nije ispravna i ne preporučuje se za piće i pripremanje hrane voda sa  arterske česme na gradskoj plaži   zbog povećane koncentracije amonijaka i primetne boje. Za piće i pripremu hrane ne može se koristiti  ni voda sa kaptažnih izvora “ Marićević“  i kod Vojinovića u Kladovu,  zbog prisustva
streptokoka fekalnog porekla . Voda sa izvora Pemci  je mikorobiološki ispravna, ali se zbog primetne boje ne preporučuje  za piće i pripremu hrane. Zbog prisustva streptokoka fekalnog porekla i povećane koncentracije sadržaja nitrata fizičko-hemijski je neispravna i ne preporučuje se za piće i pripremu hrane  voda sa arterske česme „La fntna“  u Maloj Vrbici, dok je voda sa kaptažnog izvora „Vrtaška“ u Velokoj Vrbici   mikrobiološki neispravna  zbog prisustva kalifornih bakterija i streptokoa  fekalnog porekla  i povcećane vradnosti nitrata i nitrita, navodi se u Obaveštenju koje je dostavljeno nažoj redakciji.

Prethodni članakBLIŽI SE KRAJ ODMORA ZA FUDBALERE BRODOREMONTA
Naredni članakU TOKU DISTRIBUCIJA JUNSKIH RAČUNA ZA KOMUNALNE USLUGE