KREĆU RADOVI NA POBOLJŠANJU VODOSNABDEVANJA U NASELJU PODVRŠKA

102

U reonu naselju Podvrška u zoni Podvrške reke određena je lokacija na kojoj će se graditi novi  sabirni rezervoar zapremine 60 kubika u koji će doticati do 2,5 litra vode u sekundi. Od sabirnog rezervoara voda će se distribuirati do pumpne stanice “Jelaš”, a odatle do krajnjih potrošača.