KUKURUZU KIŠA DOŠLA U PRAVO VREME

272

Kukuruz  tradicionalno jedna od najzastupljenjiih žitarica u Ključkoj niziji proletos je zasejan na oko 1500 hektara, trenutno je  veoma dobrom  stanju, zrno je u fazi nalivanja i obećava dobre prinose.

Nakon poslednjih padavina, u proseku je izmereno oko 30 litara kiše po metru kvadratnom u zemljištu ima dovoljno  vlage, a to je važno u periodu svilanja i metličenja koje predstavlja poslednju fazu vegetativnog razvoja kukuruza. Vlaga je  uvek vrlo važna za razvoj i veličinu zrna, jer je  kukuruz  usev koji troši velike količine vode u toku sezone da bi ostvario visok prinos podseća struka. Niže temperature tokom noći i dana,  izuzteno pogoduju razvoju te kulture pa  ratari mogu računati na zadovoljavajuće prinose kukuruza.