KVALITET VODE NA DUNAVSKIM PLAŽAMA

216

Dunavska voda na  plažama u Kladovu, Korbovu, Brzoj Palanci i u Tekiji može se koristiti za kupanje, sport i rekreaciju,  potvrdile su poslednje analize kvaliteta koje su sproveli stručnjaci Zaječarskog zavoda za javno zdravlje “Timok”. 

Kako se precizira posle kupanja obavezno je tuširanje higijenski ispravnom vodom. Analiza kvaliteta potvrdila je da se voda rekreacionog jezera u Gradskom parku ne preporučuje za kupanje  zbog povećanog sadržaja amonijum jona i biološke potrošnje kiseonika posle pet dana, dok u uzorku dominiraju cijanobakterije koje pospešuju pojavu akvatičnog bilja. Zato se predlaže ponovna kontrola vode dodaje se u obaveštenju za javnost koje je našoj televiziji dostavio opštinski inspektor za zaštitu životne sredine.