LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA NA JAVNOJ RASPRAVI

115

Nacrt Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine Kladovo za 2020. godinu, u kome su sadržani prioriteti zapošljavanja  dat je na
javnu raspravu. Za tu namenu iz budžeta opštine Kladovo za tekuću godinu opredeljeno je 5 miliona dinara. S obzirom da su prioriteti zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih i unapređenje položaja  mladih na tržištu rada, za realizaciju programa Stručna praksa izdvojena su  3 miliona dinara.Za subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih starijih od 50 godina opredeljeno 2 miliona dinara. Nakon javne rasprave o Lokalno akcionom planu zapošljavanja opštine Kladovo za 2020. godinu izjašnjavaće se članovi Opštinskog veća i odbornici SO Kladovo.