MONTAŽA KROVNE KONSTRUKCIJE U TOPLANI NA BIOMASU

59

Na gradiištu nove toplane na drvnu sečku u Kladovskom naselju “Pemci” nakon ugradnje  dva kotla instalisane snage po 3 megavata i akumulatora toplote visina 22 metra kapaciteta 250 kubika vode trenutno se radi na montaži čelične  krovne konskonstrukcije…