NA DANAŠNJI DAN PRE 57 GODINA POSTAVLJEN KAMEN TEMELJAC ZA IZGRADNJU HE “ĐERDAP 1”

174

Pre 57 godina 7. septembra 1964. postavljen je kamen temeljac za izgradnju hidroenergetskog i plovidbenog sistema “Đerdap 1”.Sporazum o gradnji potpisali su Josip Broz Tito predsednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Georgi Dež predsednik Rumunije 30. novembra 1963.
godine, u Beogradu. U proleće 1964. godine, završen je idejni projekat Sistema „Đerdap”,u leto su počeli
pripremni , a odmah nakon svečanog otvaranja i građevinski radovi. Izgradnja dunavske fabrike struje
trajala je osam godina.

Hidroelektrana Đerdap je sistem bransko-protočne hidrocentrale, sa 12 hidroagregata, polovina je na srpskoj strani na kojoj je na pet od šest posle revitalizacije instalisana snaga sa 180 povećana na 205 megavata. Turbine su Kaplanovog tipa i projektovane su za padove od
17,5 do 35,4 metra, Akumulaciono jezero je zapremine 1380 miliona metara kubnih vode, a njegove potencijale na jednoj hidroelektrani eksploatišu dve zemlje Srbija i Rumunija i po tome je jedinstvena u svetu.