NA EVIDENCIJI U KLADOVU 1475 NEZAPOSLENIH LICA

49

Na evideniciji Ispostave  Nacionalne službe za zapošljavanje u aprilu je u Kladovu registrovano  1475 nezaposlenih lica podaci su Filijale Nacionalne službe Bor.

Od ukupnog broja onih koji traže posao više od polovine ili  njih 770  su nestručna, odnosno lica koja nemaju kvalifikaciju. Bez posla je 766  žena, dok  radnu knjižicu  kod poslodavca nema 588 srednjoškolaca sa trećim  i četvrtim stepenom stručne spreme. Na evidenciji Ispostave u Kladovu je i 105 lica sa diplomom  fakulteta i 38 osoba sa invaliditetom.