NA TERENU DEVET GERENTODOMAĆICA

110

Uz podršku lokalne samouprave i Udruženja “Inkluzija danas”  devet gerentodomaćica na području opštine Kladovo realizuje program “Pomoć u kući”. One će do početka aprila svakodnevno obilaziti po 5 staračkih domaćinstva i pružati pomoć starijim ljudima. Uz njihovu podršku korisnicima se omogućava da žive u svojim domovima i učestvuju u
aktivnostima dnevnog života. Reč je o poslovima poput nabavke namirnica i lekova, pomoći pri odlasku kod lekara, u održavanju higijene i pripremanju obroka. Kroz taj program podršku dobija 50 korisnika, sufinansijer projekta  je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je za njegovu realizaciju opredelilo  3.194.650 dinara, dok je za edukaciju gerentodomaćica koja je trajala 50 časova  lokalna samouprava izdvojila  300.000 dinara.