NAPREDUJE OBNOVA TVRĐEVE “ FETISLAM“

242

U okviru obnove utrđenja na Dunavu koje finansira Evropska unija u toku su radovi na revitalizaciji
srednjovekovne tvrđave Fetislam. Tursko utvrđenje iz šesnaestog veka dobija opet svoj pređašnji izgled,
ali namena će biti promenjena.

Prilikom posete građevinskih radova, Aleksandar Bec, vođa projekta #EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam, izjavio je da se radovi odvijaju planiranom dinamikom tako
da će biti završeni na leto sledeće godine. Srednjovekovna tvrđava Fetislam u Kladovu ponovo će biti atraktivna za brojne turiste kada se završi rekonstrukcija ulazne kapije, laguma, letnje pozornice i dve kule na obali Dunava. Radove sa 1,3 miliona evra finansira Evropska unija i Vlada Nemačke, a sprovodi GIZ kroz projekat #EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam.