NOĆAS SPAVAMO SAT KRAĆE

66

Letnje računanje vremena počinje noćas tako što se pomeranjem kazaljke na satu za jedan čas unapred, vreme u 2 sata računa kao 3 satasaopštila je  Direkcija za mere i dragocene metale.

Letnje računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u martu, a završava se poslednjeg vikenda u oktobru, Ovakvo računanje vremena uvedeno je u bivšoj Jugoslaviji 27. marta 1983. godine, u cilju uštede električne energije
i kako bi se što više iskoristila dnevna svetlost.