NOVA PEŠAČKA STAZA U TVRĐAVI “FETISLAM”

322

U srednjovekovnoj tvrđavi “Fetislam” završena je rekonstrukcija pešačke staze od Varoš kapije do Malog grada ukupne dužine 190 metara koja je popločana ciglom.

Paralelno sa kaskadnom izgrađana je i pristupna staza koja je namenjena za osobe sa invaliditetom. Posle završetka radova novina je da se u tvrđavu više neće moći ulaziti
vozilima, jer to sada ne dozvoljava tehničko rešenje koje je
realizovao izvođač radova. Rekonstrukcija staze u starom gradu sprovedena je uz finansijsku podršku iz budžeta opštine Kladovo.