NOVICA ŠEJNJANOVIĆ VD DIREKTORA ” BIZNIS INKUBATOR CENTAR KLADOVO”

173

Na sednici  Skupštine opštine Kladovo odbornička većina
usvoljila  je amandman  na  predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću “Biznis inkubator centar Kladovo” koji je sastavni deo te odluke…