OBAVLJENA ZVUČNA PROBA SISTEMA ZA OBAVEŠTAVANJE I UZBUNJIVANJE

89

Na više lokacija u opštini Kladovo obavljena je zvučna proba sistema
za obaveštavanje i uzbunjivanje emitovanjem sirene sa alarmom jednoličnog tona za prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi. Zvučni signal čuli su meštani u gradu sa dve lokacije, kao i u naseljima Davidovac, Kladušnica, Kostol, Mala i Velika Vrbica, Rtkovo, Korbovo, Vajuga,Milutinovac,Velesnica, Grabovica,Ljubičevac i Brza
Palanka. U isto vreme bile su   aktivirane i sirene na objektu
hidroenergetskog i plovidbenog sistema “Đerdap 1” .Reč je o redovnim aktivnostima koje se sprovode svake prve srede u mesecu.

Zabranjeno je kopirati i koristiti vesti i informacije sa sajta TVK bez dozvole urednika!