ODBORNICI SO KLADOVO USVOJILI REBALANS BUDŽETA U KASI JOŠ 80 MILIONA DINARA

161

Na trećoj sednici Skupštine usvojen je predlog Odluke o izmeni i dopuni budžeta opštine Kladovo za 2022. godinu. Budžetski prihodi uvećani za 80.250.000 dinara tako da prihodna strana opštinske kase za ovu godinu iznosi 899.844.347 dinara. Kako se čulo reč je o neraspoređenom višku prihoda  i primanja iz ranijih godina nakon usvojenog Završnog računa budžeta opštine Kladovo za 2021. godinu, navela je  Andrijana Antić rukovodilac odeljenja za budžet i dodala da je u okviru rashoda i izdataka izvršeno  povećanje pozicija budžetskih korisnika.

 

Prethodni članakTAKSISTIMA NOVE KROVNE OZNAKE SA AMBLEMOM OPŠTINE KLADOVO
Naredni članakRASPISAN OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP 828 HEKTARA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA