ODRŽANA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

760

Na sednici Opštinskog veća jednoglasno je usvojena Odluka o dodeli
isključivog prava JP“Komunalac“ za obavljanje poslova čišćenja ulica i trotorara i iznošenja smeća u gradu i u seoskim sredinama, kao i uređenja i održavanja zelenih i
parkovskih površina. Reč je o uslugama na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabakama naglašeno je na sednici. Članovi veća usvojili su Pravilnik o dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih
mesta u Opštinskoj upravi Kladovo u kojem su definisana 83 radna mesta na koja je na određeno i neodređeno vreme raspoređeno 101 lice. Jednoglasnu podršku dobila je i Odluka o mesečnom iznosu naknade od 6000 dinara  predsednicima Saveta mesnih zajednica, koja će se u 2020.
godini primenjivati od dana usvajanja na sednici SO Kladovo. Na sednici Opštinskog veća usvojen je i objedinjeni predlog Rešenja Komisije za  finansiranje ili sufinansiranje  potreba i interesa građana u oblasti sporta. Aktivnosti ukupno 25 sportskih klubova , sportskih
društava, organizacija i saveza finansiraće se sa 20,6 miliona dinara.

Prethodni članakU KLADOVU OBELEŽENA VINOGRADARSKA SLAVA
Naredni članakPRODUŽENI RASPUST U GRADSKOJ BIBLIOTECI