ODRŽANA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

192

Na prvoj ovogodišnjoj sednici Opštinskog veća u Kladovu  usvojena je Odluku o određivanju  lokacija za postavljanje plutajućih objekata kao i Plan za njihovo  postavljanje na sedam lokacija na delu obale i vodnog prostora na teritoriji opštine Kladovo.

Jednoglasnu podršku dobila je i Odluka o mesečnom
iznosu naknade od 6000 dinara  predsednicima Saveta mesnih zajednica, koja će se u 2021. godini primenjivati od dana usvajanja na sednici SO Kladovo. Na sednici Opštinskog veća jednoglasno je usvojena Odluka o dodeli
isključivog prava JP”Komunalac” za obavljanje poslova čišćenja ulica i trotorara i iznošenja smeća, kao i uređenje i održavanje zelenih i parkovskih površina i Odluka kojom se JP “Komunalac” određuje za  za upravljača lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Kladovo. Reč je o uslugama na koje se ne primenjuju odredbe Zakon o
javnim nabakama naglašeno je na sednici. Članovi veća usvojili su Pravilnik o dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Kladovo. Podršku većnika dobio je i predlog Odluke o izadi Plana detaljne regulacije solarne elektrane “Conal Solar 1” u katastarskoj opštini Milutinovac, kao i predlog Odluke o
izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu.