OPŠTINA KLADOVO SA 5,5 MILIONA DINARA FINANSIRA DVA JAVNA RADA

179
U okviru realizacije mera aktivne politike zapošljavanja opština Kladovo sa 5,5 milona dinara finansira dva programa za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima je na poslovima održavanja i zaštite životne sredine radno angažovano 14 nezaposlenih lica.

Sa 3.960.000 dinara jedinica lokalne samouprave finansira projekat Javnog preduzeća „Komunalac“ „Čišćenje divljih deponija u mesnim zajednicama Rtkovo i Podvrška i pristupnih staza do arheoloških lokaliteta Trajanov most i Diana“. Na tim poslovima četiri meseca radno je angažovano deset lica.

Sa Turističkom organizacijom opštine Kladovo potpisan je Ugovor koji definiše uslove održavanja i uređenja trđave „Fetislam“. Na tim poslovima 120 dana radno su angažovana četiri lica iz kategorije teže zapošljivih.

Za taj Javni rad iz budžeta opštine Kladovo obezbeđeno je 1.584.000 dinara. Od ukupno 14 lica zaposlenih na određeno vreme osam je žena i šest muškaraca.

Prethodni članakZAVRŠAVA SE REKONSTRUKCIJA TOPOVODA U NOVOM NASELJU
Naredni članakZLATNA BUĆKA ĐERDAPA 9. I 10. AVGUSTA