PISMENOST STANOVNIKA U SRBIJI

187

Republički zavod za statistiku objavljuje konačne rezultate Popisa 2022. godine o školskoj spremi.

Prema rezultatima Popisa 2022, više od polovine stanovništva starosti 15 i više godina završilo je srednju školu (53,1%), osnovnu (osmogodišnju) školu je završilo 17,8% stanovnika, diplomu više ili visoke škole steklo je 22,4% lica, dok je 6,3% stanovnika bez škole ili je završilo manje od osam razreda osnovne škole.

Posmatrano po polu, udeo žena koje su stekle više ili visoko obrazovanje u ukupnom broju žena starosti 15 i više godina veći je nego udeo muškaraca sa višim i visokim obrazovanjem u ukupnom broju muškaraca iste starosti (udeo lica sa završenom višom ili visokom školom/fakultetom/akademijom – 24,03% žene, 20,73% muškarci).

Najveći udeo lica sa višim i visokim obrazovanjem zabeležen je u beogradskim gradskim opštinama Vračar (61,8%), Novi Beograd (50,4%), Savski venac (53,7%) i Stari grad (59,0%), dok je najmanji udeo lica sa višim i visokim obrazovanjem u opštinama Malo Crniće (5,6%), Žabari (6,1%) i Gadžin Han (6,6%).

U periodu između dva popisa značajno je povećan udeo lica sa višim i visokim obrazovanjem – sa 16,24% (Popis 2011) na 22,44% (Popis 2022), kao i udeo lica sa srednjim obrazovanjem  – sa  48,93% (Popis 2011) na 53,08% (Popis 2022), dok je zabeleženo smanjenje udela lica bez školske spreme i sa nepotpunim osnovim obrazovanjem – sa 13,68% (Popis 2011) na svega 6,28% .

Foto Pixabay.com

Prethodni članakBESPOVRATNA SREDSTVA EU ZA ŽENE I MLADE U POSLOVANJU
Naredni članakTURNIR U FUDBALU 3X3 PRVI PUT U KLADOVU /VIDEO/