PODRŠKA PROGRAMIMA RADA JAVNIH PREDUZEĐA I USTANOVA

118

Na poslednjem ovogodišnjem zasedanju odbornici Skupštine opštine Kladovo usvojili su Programe rada javih preduzeća i ustanova za 2021. godinu čiji je osnivač lokalna samouprava, odnosno javnih preduzeća “Komunalac” i “Jedinstvo” , Centra za kulturu, TOO Kladovo i Predškolske ustanove “Neven”. 

Na decembarskoj sednici usvojen je i predlog Odluke o pokretanju izrade Plana razvoja opštine Kladovo za period od 2021. do 2031. godine, kao i kadrovski plan Opštinske uprave za 2021. godinu. Članovi Skupštine dali su saglasnost na predlogOdluke o angažovanju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Kladovo za 2020. godinu.