POREZ NA IMOVINU U 2020.GODINI NEZNATNO VEĆI

269

Odlukom o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za određivanje  poreza na imovinu  za 2020. godinu u opštini Kladovo iznos za kuće za stanovanje u narednoj godini biće 29.410 dinara u prvoj , 28.400 dinara u drugoj, 22.117 dinara u trećoj i  14. 824 dinara u četvrtoj zoni. Za vlasnike stanova  cena metera kvadratnog u prvoj zoni je 82.132, u drugoj  52. 550 dinara, u trećoj 50.041 dinara
i  u četvrtoj zoni 37.583 dinara dinara. Vlasnicima poslovnog prostora cena  u prvoj zoni obračunavaće se po 95.344 dinara za metar kvadratni , taj iznos u drugoj zoni je 54.355, u trećoj 33.477 i u četvrtoj zoni 15,000 dinara. Prosečna cena kvadratnog metra za garaže kreće se od 15.000 dinara u prvoj  do 4.800 dinara u četvrtoj zoni. Za
građevinsko zemljište  ispod deset ari ne zaračunava se porez na imovinu, a onima i koji poseduju više od deset ari prosečna cena građevinskog zemljišta je od  1314 dinara po kvadratu u prvoj  do 759 dinara u četvrtoj zoni. Naknada na ime poreza na poljoprivedno i šumsko zemljište  jednaka je u svakoj od četiri zoni i iznosi 24
dinara za poljoprivredno , odnosno 11 dinara po kvadrartu za zemljište pod šumom. Cenovnik stupa na snagu danom objave Odluke u službenom glasniku opštine Kladovo i primenjivaće se  od 1. januara 2020. godine.