POTIPSAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

120

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović, predsednik Sindikata uprave Srbije
Slađan Bobić i generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Nikola Tarbuk, potpisali su
Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u
jedinicama lokalne samouprave.

Potpisan je i Sporazum o produžetku važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave do 31. maja 2023. godine, čime se obezbeđuje
nesmetano i kontinuirano ostvarivanje prava predviđenih u kolektivnom ugovoru za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave. Tim izmenama i dopunama se preciziraju pojedine odredbe u pogledu prava i obaveza zaposlenih u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Prethodni članakU KLJUČU ZAVRŠENA SETVA KUKURUZA I SUNCOKRETA
Naredni članakKALENDAR ISPLATE APRILSKIH PENZIJA