POVEĆAVA SE BROJ NEZAPOSLENIH U OPŠTINI KLADOVO

114

Na evideniciji Ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje u Kladovu u februaru ove godine registrovano je 1588 nezaposlenih osoba ili 64 više nego u januaru podaci su Filijale NSZ Bor.


Od ukupnog broja onih koji traže posao gotovo polovina njih odnosno 785 su nestručne osobe, bez kvalifikacije ih je 712 , dok su 73. polukvalifikovani radnici.U opštini Kladovo bez posla je 818 žena, ali i  642 srednjoškolaca sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme, kao i 115 vlasnika diplome fakulteta i 31 osoba sa invaliditetom.