POZIV VINOGRADARIMA DA SE UPIŠU U REGISTAR

148

Iz Poljoprivredne stručne savetodavne službe Negotin vinogradare u opštini Kladovo podsećaju da je u toku postupak upisa u Vinogradarski registar jer je namera da se tačno utvrde površine pod vinovom lozom i njihov proizvodni potencijal. Vinogradarski registar predstavlja bazu podataka o proizvođačima grožđa i vinogradarskim parcelama.

Zakonsku obavezu da se upišu imaju fizička i pravna lica, ali i preduzetnici koji proizvode grožđe namenjeno prometu i preradi, a imaju vinogradarske parcele veće od 10 ari. Ova obaveza se takođe odnosi i na vinogradare koji imaju manje od 10 ari vinograda, ukoliko svoje grožđe stavljaju u promet. U Registar se upisuju sve nastale promene
podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa, koje proizvođač prijavljuje Ministarstvu  nakon berbe. Prijava berbe vrši se svake godine, najkasnije do 15. novembra.