RADNO ANGAŽOVANJE ZA 19 LICA STARIJIH OD 50 GODINA

222

U sali opštinskog Veća predstavnici lokalne samouprave
potpisali su   ugovore sa 10 poslodavaca kod kojih je posao dobilo  19 nezaposlenih Kladovljana  starijih od 50 godina kojima je do odlaska u penziju preostalo 36 meseci …