RADOVI NA PUTEVIMA

193

Na deonici državnog puta prvog B reda 34 od Golog brda dohidroelektrane „Đerdap1 „do 17. septembra saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila  jednom saobraćajnom trakom zbog radova na rehabilitaciji kolovoza dužine 25 kilometara. Radovi se obavljaju u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova i obezbeđeni su adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Iz JP „Putevi Srbije “ podsećaju da se do 1. septembra izvode radovi na popravci mosta na delu državnog puta prvog B reda broj 35 kad na deonici Brza Palanka- Negotin u zoni Male Kamenice pa se saobraćaj odvija naizmeničnim
propuštanjem vozila uz semaforsku signalizaciju.