RESORNO MINISTARSTVO PROJEKAT KAZAN KULT PODRŽALO SA 700.000 DINARA

33

Ovogodišnja festivalska manifestacija sa pratećom međunarodnom kofnerencijom nosi naziv “Lokalne zajednice i očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa”. Okosnicu ovogodišnjeg Kazan kulta čini sagledavanje potencijala koje nasleđe ima za lokalnu sredinu. Osim naučne konferencije, tokom dvodnevnog trajanja manifestacije biće organizovane tematske edukativne radionice, izložbene aktivnosti, promocija knjiga i umetničko-scenski nastup, a sve sa ciljem da se lokalna zajednica podstakne da prepozna ove aspekte nematerijalnog kulturnog nasleđa i uključi se u njihovu zaštitu navoda iz Centra za kulturu.